02 april 2014

Värderingar - Hälsa/välbefinnande

Hälsa/välbefinnande

Du lever samman med din kropp, är det på något sätt meningsfullt och vitalt att ta hand om den? Vilka värderingar vill du att din livsföring ska ge uttryck för när det gäller ditt fysiska välbefinnande?
Lyssna på kroppens signaler. Inte tysta ner, glömma bort och tränga undan. Respektera kroppen och det den säger. Lyssna på om den mår dåligt, fysiskt eller psykiskt och göra något åt det.

Inga kommentarer: