31 december 2017

Nyår

Dags för tankar. Vad vill jag inför nästa år.

Jag fick en sten, en sten som någon skrivit AKTIV på. Stenen ska hjälpa mig att välja under 2018. Jag ska ta det aktiva valet.

Vad är det då? Är det att driva framåt? Är det att vara fysiskt aktiv? Det får jag välja själv. Ena eller båda.

För att kunna göra det valet måste jag vara närvarande. Hinna tänka på vad jag ska välja och varför. Bestämma mig för om stenen ska få välja just nu eller om jag väljer bort den.

Närvaro, acceptans och medvetenhet. Samt att inte döma. Det är de viktigaste valen i mitt liv.

Mina nyårslöften blir därmed:

Jag är närvarande, accepterande och medveten. Jag dömer inte. Jag tar aktiva beslut och jag väljer aktivitet.

Inga kommentarer: