19 mars 2014

Mina värderingar - Föräldraskap

Föräldraskap
Vad betyder det för dig att vara en bra mamma. Hur skulle du vilja se dig själv i den rollen. Tänk på vad det betyder för dig att vara ansvarig för omsorgen om en annan levande varelse, hur skulle du vilja vara i en sådan roll?

Jag vill att mina barn ska kunna lita på mig. De ska veta att jag alltid finns där för dem. Jag hjälper dem, jag stöttar dem och försöker låta dem lära sig på vägen.

Även här är kärlek, tillit och respekt centralt. Jag respekterar mina barn och deras åsikter. Jag har tillit till att de klarar av saker. Jag älskar dem, vad de än gör.


Att finnas till är centralt här. Jag upplevde att mina föräldrar försvann. Jag tog avstånd från dem eftersom de försvann. Jag har aldrig känt att jag fått dem tillbaka. Detta vill jag inte att mina barn ska uppleva. De ska veta att jag finns där, att jag älskar dem vad som än händer. 
Jag vill också låta dem lära sig själva. Det är svårt, det är så lätt att hjälpa till och göra saker åt dem. Istället vill jag att de ska försöka, försöka och sen försöka igen. Och be om hjälp om det inte går.

Inga kommentarer: