18 mars 2014

Mina värderingar - Nära relationer

I min terapi har jag fått en hemuppgift, att bena ut mina värderingar. Det är tio frågor på vad mina värderingar är och jag tänkte skriva dem här så jag vet var jag har dem.

1. Äktenskap/partnerskap/nära relationer
Nära kärleksrelationer är centralt i många människors liv. Det handlar om din relation till din äkta hälft, din partner, älskade. Hur skulle du vilja vara som person i en sådan relation? Hur vill du agera, försök hitta motiven bakom ett sådant agerande. Vilka bakomliggande motiv tycker du dig se? På vilket sätt återspeglar de vad du värdesätter allra mest i din kärleksrelation?

Viktigast är kärlek, tillit, ärlighet och respekt. Jag vill kunna lita på den jag är med. Jag behöver kunna luta mig mot den personen, precis som jag vill att hen ska kunna luta sig mot mig. Att hjälpa varandra med bekymmer är lika viktigt som att glädjas med varandra.

Att lyssna på varandra är viktigt. Respektera den andras åsikter. Kunna diskutera med varandra och lyssna på vad den andra säger. Att kunna ändra sig.

Det här är ju såklart något som är viktigt för mig i alla relationer, inte bara i den närmaste, med min partner. Men det är nog allra mest centralt här. Att inte kunna vara trygg, att hela tiden behöva analysera vad min partner tror och tycker och att hela tiden vara rädd för olika saker, som att hen ska försvinna - så vill jag inte leva.

Inga kommentarer: