27 mars 2014

Värderingar - Arbetsliv/yrkesval

Arbetsliv/yrkesval

Vi tillbringar ofta en stor del av våra liv på en arbetsplats. Oavsett vilken befattning du har, gör sig frågan om arbetets grundläggande värde påmind. Vilka värderingar vill du leva efter i ditt arbetsliv? Om värderingar ytterst handlar om att visa omsorg om sig själv, på vilket sätt kan du visa omsorg om dig själv genom att göra ditt arbetsliv så meningsfullt som möjligt? Vad hoppas du kunna åstadkomma genom ditt arbete?

Mitt ultimata mål/värdering med mitt arbetsliv är att hjälpa andra, att påverka och att göra skillnad. Det kan vara skillnad för en person eller skillnad för en större grupp, eller skillnad för hela världen. Det viktiga är att det jag gör faktiskt gör skillnad, för någon.

Jag behöver feedback på det jag gör, från den som berörs eller från andra runtomkring som ser mitt arbete.

Inga kommentarer: