24 mars 2014

Värderingar - Vänner/sociala relationer

Vänner/sociala relationer

Vänskapsrelationer är något som är viktigt för de flesta. Vilken typ av vän skulle du vilja vara? Tänk på dina närmaste vänner och fundera över hur dessa värderingar kommer till uttryck i dina relationer till dem.
Kärlek, tillit och respekt. Helt och fullt. Att hjälpa varandra, att stötta varandra och att vara ärliga med varandra. Att kunna lösa konflikter enkelt och inte tappa bort varandra pga någonting oviktigt. Med familj är det lättare att inte tappa bort varandra men vänner kan försvinna lätt pga småsaker.

Inga kommentarer: