17 augusti 2005

Dagens affirmation - dag 11

I will see everyone else as I see myself.

Det här är svårt! Det är ändå relativt enkelt att se sig själv som god, hel och inte behövande något. Men att göra det med andra... Att se att chefen är god och snäll, fast han är dum i huvudet, är svårt.

Dock är det så sant. Varför ska jag jämföra mig med andra. Varför ska jag tycka att jag är bättre eller sämre än andra? Alla är vi lika och vi agerar efter våra förutsättningar. Alltså ska jag försöka se alla andra som jag ser mig själv. Försöka förlåta, försöka förstå att de famlar i mörker lika ofta som jag och oftast, oftast, inte menar något illa med det de gör. Utan att de handlar efter bästa förmåga.

Inga kommentarer: